Tại sao nên sử dụng rel="noreferrer noopener" và rủi ro bảo mật của target="_blank"

ESLint và target="_blank" Trong quá trình viết trang web, khi chúng ta muốn mở một cửa sổ mới, thường chúng ta sẽ sử dụng cách viết như thế này: <a target="_blank"> . Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng ESLint, nó sẽ khuyên bạn nên thêm rel="noreferrer no…

KiMiDev -

Bài Đăng Gần Đây

Bài Đăng Mới

Xem tất cả

Phân biệt Library và Framework trong lập trình

Library và Framework trong lập trình Phân biệt Library và Framework trong lập trình Library (Thư viện): Thư viện là một tập hợp các hàm, lớp, module hoặc các thành phần khác được viết sẵn, có thể được sử dụng trong các ứng dụng để thực hiện …

KiMiDev

Các Công Cụ Kiểm Tra API Tốt nhất Hiện Nay

Nói một cách đơn giản, API (Giao diện lập trình ứng dụng) là sứ giả cho phép hai phần mềm chia sẻ dữ liệu và nói chuyện với nhau. Nhưng làm thế nào để một ứng dụng vẫn hoạt động đầy đủ, vì nó được thiết kế phù hợp với mọi thời điểm, mà không ảnh hư…

KiMiDev
1
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Video

Blogger

Share Code

Nhận xét Mới