Youtube

Plyr – Thư viện HTML 5 Video Player

hi xin chào mọi người nha hôm nay mình xin giới thiệu một thư viện, mà mình thấy khá hay. Rất phù hợp cho các website về phim hoặc chia sẻ video. Đó là thư viện Plyr – Một thư viện video player dựa trên ngôn ngữ HTML 5 + CSS 3 + Javascript …

KiMiDev

Cách tạo video nổi khi cuộn trang

hí xin chào mọi người nha, nay thì mình xin hướng dẫn mọi người nha, nay thì mình xin chia sẽ cho mọi người một cái tip nữa. với cái này thì nó sẽ liên quan đến phần  video và web của chúng ta giúp cho mọi người thuận tiện trong việc khi x…

KiMiDev
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới