Javascript mở url tab mới cho một cú nhấp chuột

helllo xin chào mọi người nha, nay thì mình xin chia sẽ cho anh em chúng ta một code js có thể mở tab mới chỉ với click chuột đầu tiên ( lần nhấp chuột thứ 2 sẽ hong được tính và hong mở tab mới ) ở tại vị trí bất kì nào trong trang.

Javascript mở url tab mới cho một cú nhấp chuột

 

Tác dụng khi sử dụng Javascript mở url tab mới cho một cú nhấp chuột


được sử dụng rộng rãi trên một số trang web như web safelink, web phim, web nhạc và web tải xuống. Mục đích của việc cài đặt script này là tăng doanh thu từ quảng cáo hoặc tăng số lượt hiển thị từ các nhà quảng cáo.

mã code Javascript:

 
<script>
//<![CDATA[
document.body.addEventListener("click", function () {
  var a = document.createElement('a');
  a.target = "_blank";
  a.href = "https://www.kimidev.site";
  a.click();
}, {
  once: true
});
//]]>
</script>

Cách cài đặt Code


Bạn có thể đặt tập lệnh này trong html trước phần tử </body> . Đối với  blogger, bạn có thể cài đặt nó trong phần chỉnh sửa html hoặc trong phần tiện ích Javascript .

Đây là cách cài đặt cho blogger:

 1. Vui lòng mở bảng điều khiển blogger của bạn.
 2. Chọn 'Chủ đề' rồi chọn 'Chỉnh sửa HTML' .
 3. Sau đó, tìm mã '</body>' rồi dán tập lệnh ngay trên nó.
 4. Đừng quên thay đổi url tôi đã cho màu đỏ bằng url bạn muốn.
 5. Sau đó chọn 'Lưu chủ đề' .
Xong.

Để thử nó, vui lòng nhấp vào bất kỳ khu vực nào. Nếu thành công thì việc nhấp vào lần đầu tiên sẽ mở ra một tab mới với địa chỉ url mà bạn đã thay đổi trước đó. Nhấp đúp sẽ không mang lại bất kỳ hiệu quả nào.


Cách Scripts hoạt động

Lúc đầu, tập lệnh này sẽ cung cấp một lệnh sự kiện nhấp chuột cho toàn bộ nội dung DOM . Điều này có nghĩa là hiệu ứng nhấp chuột sẽ hoạt động nếu khách truy cập nhấp vào vùng nội dung DOM.

document.body.addEventListener("click", function () {

});


Bởi vì mình chỉ đưa ra lệnh 'once: true' , nên chúng tôi phải viết sự kiện cho một lần nhấp như sau:

document.body.addEventListener("click", function () {

}, {
  once: true
});


Có vẻ như tôi đã thêm một tùy chọn sự kiện ở dạng "once: true" trong đó tùy chọn này sẽ cung cấp một lệnh chạy bằng một cú nhấp chuột.


Tiếp theo, hiệu ứng nhấp chuột sẽ chạy một chức năng để tạo DOM <a> và điền vào một số thuộc tính như target và href . Hãy chú ý đến chữ viết bên dưới, xem chữ viết mà tôi đã cho màu xanh lá cây.
document.body.addEventListener("click", function () {
  var a = document.createElement('a');
  a.target = "_blank";
  a.href = "https://www.kimidev.site";
  a.click();
}, {
  once: true
});Khi nhấp chuột đầu tiên được thực hiện, tập lệnh sẽ tạo DOM <a> bằng cách điền vào các thuộc tính target và href . Nếu chúng tôi minh họa, DOM <a> sẽ như thế này:


<a target="_blank" href="https://domainname.com"> </a>Sau khi DOM <a> được hình thành, hàm click () sẽ được thực thi, hàm này sẽ tự động nhấp và cuối cùng một tab mới sẽ mở ra với url mà chúng ta đã đặt trước đó.


Đó ít nhiều là cách hoạt động của kịch bản. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng bình luận bên dưới. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích

Design by @KiMiDev

4 Nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới