halloween

Lễ hội Halloween

Ngày lễ Halloween xuất phát từ một nghi lễ ở các nước phương Tây, vào ngày 31/10 hàng năm, ngay đêm trước lễ các thánh Nam Nữ. halloween Ngày lễ kỷ niệm này có các nguồn gốc cổ xưa, được phổ biến tại nhiều nước khác n…

KiMiDev
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới