PHP

Các ví dụ về toán tử so sánh trong PHP

Các ví dụ về toán tử so sánh PHP  hi xin chào mọi người nha,hôm nay thì mình xin chia sẻ cho mọi người một vài kiến thức trong PHP nhé. và kiến thức này nó cũng tựa như các ngôn ngữ khác trong việc so sánh các giá trị hay phần tử với nhau. Ví dụ cơ …

KiMiDev

Cách Import/Export file MySQL (.sql) lớn bằng SSH

Nếu bạn đang sử dụng VPS để lưu trữ Website thì việc Import và Export MySQL Database (.sql) đã không còn quá xa lạ rồi phải không! Cách Import/Export file MySQL (.sql) lớn bằng SSH siêu dễ! Với một file sql dưới 50 MB thì bạ…

KiMiDev

Mã hóa chuỗi kí tự bằng PHP, giải mã bằng JavaScript

Bài viết hướng dẫn cách mã hóa dữ liệu bằng PHP và giải mã dữ liệu đó bằng JavaScript. Mã hóa chuỗi kí tự bằng PHP, giải mã bằng JavaScript Mã hóa dữ liệu với PHP Sử dụng hàm sau. Lưu ý kiểu dữ liệu truyền vào phải là chuỗi kí tự (String). funct…

KiMiDev
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới