mã màu

Cách đổi màu thanh tab bar cho website

hí lô anh em, lại là kimi đây, nay thì mình xin chia sẽ cho anh em một độ meta giúp cho chúng ta có thể thay đổi màu thanh tab bar trên mobile nhá. Cách đổi màu thanh tab bar cho website   nhiều người muốn là thanh tab bar mình khi truy cập trên mo…

KiMiDev

Mã màu cơ bản trong thiết kế

hí xin chào mọi người nha, nay thì mình xin chia sẽ cho mọi người một vài mã màu cỡ bản trong html nhá. Mã màu cơ bản trong thiết kế đối với những design thì họ sẽ biết cách biến hóa những mà màu cơ bản bên dưới thành những màu đẹp hơn bằng việc họ…

KiMiDev
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới