an toàn thông tin

Sự thật về Deep Web

Dark web là một mạng lưới các trang web không thể truy cập được bởi các công cụ tìm kiếm và chỉ có thể được truy cập bằng phần mềm cụ thể. Nó thường được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như mua bán ma túy, vũ khí, nội dung vi phạm bản quyền …

KiMiDev
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới