Tổng hợp các phím tắt giúp thao tác nhanh trong Photoshop

heeloo xin  chào mọi người nha nay thì mình xin chia sẽ cho anh em chúng ta một vài thủ những kiến thức cơ bản trong Photoshop nhé. 
Tổng hợp các phím tắt giúp thao tác nhanh trong PhotoshopCác phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn với phần mềm chỉnh sửa ảnh nổi tiếng Photoshop. Vì là phần mềm chuyên nghiệp nên Photoshop có khá nhiều tổ hợp phím tắt khác nhau và cần sử dụng nhiều mới nhớ hết được, trước mắt bạn hãy xem đó là những phím tắt nào trước nhé.

Nhóm Phím Tắt Hệ Thống Tập Tin

 • CTRL + N: Tạo tập tin mới
 • CTRL + O: Mở tập tin
 • CTRL + ALT + O: Mở tập tin từ Adobe Bridge
 • CTRL + W: Đóng tập tin
 • CTRL + S: Lưu tập tin
 • CTRL + SHIFT + S: Lưu ra các dạng khác
 • CTRL + ALT + S: Lưu thêm một bản copy
 • CTRL + ALT + SHIFT + S: Lưu cho web
 • CTRL + P: In ảnh

Nhóm Phím Tắt F

 • F1: Mở trình giúp đỡ
 • F2: Cắt
 • F3: Sao chép
 • F4: Dám
 • F5: Mở Pallete Brush
 • F6: Mở Pallete màu
 • F7: Mở Pallete Layer
 • F8: Mở Pallete Info
 • F9: Mở Pallete Action

Nhóm Lệnh Thao Tác Với Layer

 • CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới
 • CTRL + J: Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
 • CTRL + G: Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E: Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

Các Lệnh Chọn SELECT Trong Photoshop

 • CTRL + A: Chọn tất cả
 • CTRL + D: Bỏ vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn
 • CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
 • CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
 • CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

Các Phím Tắt Với Nhóm IMAGE

 • CTRL + L: Bảng Levels
 • CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
 • CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
 • CTRL + M: Bảng Curves
 • CTRL + B: Bảng Color Blance
 • CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
 • CTRL + I: Bảng Invert

Cách Lệnh Tắt Với Nhóm Lệnh EDIT

 • [: Phóng to nét bút
 • ]: Thu nhỏ nét bút
 • CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
 • CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
 • CTRL + X: Cắt
 • CTRL + C: Copy
 • CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
 • CTRL + V: Paste
 • CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
 • CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 • CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

Nhóm Phím Tắt Công Cụ – Toolbar

 • V: Di chuyển
 • M: Tạo vùng chọn
 • L: Tạo vùng chọn tự do
 • W: Tạo vùng chọn theo màu
 • C: Cắt hình
 • I: Chấm màu . Thước kẻ
 • J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
 • B: Nét bút
 • S: Lấy mẫu từ 1 ảnh
 • Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh
 • E: Tẩy
 • G: Đổ màu/Đổ màu chuyển
 • .: Mô tả hiện tường miết tay
 • O: Làm tối ảnh
 • P: Tạo đường path . vector
 • T: Viết chữ
 • A: Chọn đường Path . Vector
 • U: Vẽ các hình cơ bản
 • H: Hand Tool
 • Z: Phóng to / nhỏ hình
 • D: Background Color Quay về màu cơ bản ban dầu
 • X: Foreground
 • &: Đổi màu trên bảng mà
 • CTRL + ENTER: Áp dụng Type Tool

Nhóm Phím Tắt VIEW

 • CTRL + Y: Xem màu CMYK
 • CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK
 • CTRL + +: Phóng to
 • CTRL + : Thu nhỏ
 • CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình
 • CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path
 • CTRL + R: Hiện thước
 • CTRL + ;: Ẩn Guides
 • CTRL + SHIFT + ;: Nhẩy bằng Guides
 • CTRL + ALT + ;: Khoá Guides
 • CTRL + ": Hiện lưới
 • CTRL + SHIFT + ': Nhẩy bằng lưới
 • F: Xem toàn màn hình
 • TAB: Đổi chế độ xem
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới