Share code game offline bằng html

 hí xin chào anh em nay thì mình xin chia sẽ cho anh em một cái file chứa toàn bộ là 71 game và trong tương lai còn cặp nhật nhiều game hơn nữa. đây là các tựa game offline rất vui nhộm

share code game offline bằng html 


đây là các tựa game chạy bằng những code đơn giản như HTML, CSS, Javascript, các tựa game này thì có luôn cả responsive thích nghi với việc mọi người có thể chơi trên mobile. 

để mà các code này hoạt động thì mọi người cần phải biết sơ qua về hosting, chúng ta có thể up code lên host thì mới có thể chạy được game nhá.  


Tên của 71 trò chơi HTML5 Responsive bao gồm

1. Archer Hero html5 game v1.0

2. Dribble kings html5 football game

3. Moto beach Ride

4. Super 8 Race

5. Grave Drive

6. Alien.Way

7. Arnie Attack

8. Green Cchick Jump

9. Koby Jump Escape

10. Night Dress

11. Soldier Way

12. Zombies Night

13. Crocofinity_v1.0

14. Destiny_of_Warrior_v1.0

15. Dice Game . HTML5 Game

16. Flight Sim 1.8

17. Frogtastic_v1.0

18. Jump Ninja Hero HTML5 Game

19. Lottery Numbers v2.0

20. OpenRestaurant Game

21. Quiz Game 2 html5 Game

22. Spin the Wheel v1.0 . HTML5 Game (.capx)

23. Tap Supermarket v1.2

24. The Sorcerer Game

25. Trzpopit.10

26. 3D Roulette . HTML5 Casino Game

27. Penalty Kicks . HTML5 Sport Game

28. Zombie Shooter . 2D Isometric Action

29. Auto Platformer html5 mobile

30. Bingo html5 gambling game

31. City Hero

32. Formula Drag

33. Rob Runner

34. Viking Way

35. Wrecked

36. Classic bowling html5 sport game

37. Coloring book html5 game

38. Crazy Parking html5 game

39. Danger Cliffs

40. Tank Wars Premium html5 game 120 levels

41. Hd html.5 game 1 action platformer

42. Electrio . HTML5 logic game

43. Zombie Shooter Html5 game mobile

44. Volleymal html5 Sport Games

45. Sweet.World.Html5.Game

46. Spot the differences html5 .game

47. Duck Shooter . HTML5 Game

48. Fantasy forest html5 mobile game

49. Ishing frenzy html5 game mobile

50. Flip Card Memory Test . HTML5 Game

51. Four Colors . HTML5 Card Game

52. Hold position html5 game

53. Jelly Break v1.0 HTML5 Match3 Game

54. Jet Halloween HTML5 Game

55. Ludo Multiplayer . HTML5 Game

56. Ninja Run . HTML5 Mobile Game

57. Run into death html5 shooter game

58. Sheepop html5 mobile game

59. Sidechain mobile html5 game

60. Slot machine the fruits html5 casino game

61. Slot ramses html5 casino game

62. Super Green HTML5 Games

63. Tricky crab

64. Poker jacks or better html5 casino game

65. 0hh1 Master

66. 2048 Master

67. Astray.master

68. Clumsy bird master

69. Hextris gh pages

70. Javascript Racer master

71. Pacman canvas master


mọi người có thể download source code của các game tại đây. 

code game

và nếu như mọi người tải về mà có game nào không chạy được thì hãy comment cho mình biết nhá. để mình có thể sữa chữa cho các bạn.  chúc các bạn thành công nhe
Design by @KiMiDev

7 Nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới