Tạo Thẻ Meta Website


Thẻ Meta SEO miễn phí là nội dung thẻ HTML cung cấp siêu dữ liệu về trang web của bạn, chẳng hạn như mô tả.

Các thẻ meta được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để giúp lập chỉ mục và cung cấp nội dung trong kết quả tìm kiếm của Google trên toàn thế giới.Title:

Author:

Description:

Keywords:Instructions: Chỉ cần sao chép các dòng mã sau và chèn chúng vào giữa <head></head> trong Tài liệu HTML của bạn.


{fullwidth}
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Nhận xét Mới