Tạo Kí Tự Chữ Nhỏ

Thì để giúp các bạn có thể dễ dàng tạo cho mình những tên game hay bằng các kí tự chữ nhỏ. Với các kí tự chữ nhỏ này chúng ta sẽ có gồm các chữ cái nhỏ và số nhỏ ở ngay phía trên đầu. Rất thích hợp dành cho các bạn nào tên game kèm theo năm sinh. Hoặc theo nick name hiện thị ở phía sau tên game.

Và để tạo tên game bằng kí tự chữ nhỏ. Các bạn có thể nhập kí tự bạn muốn chuyển sang chữ nhỏ vào dưới đây. Hệ thống sẽ tự động chuyển và hiện thị kí tự đặc biệt chữ nhỏ ngay bên dưới cho bạn!

{fullWidth}
Design by @KiMiDev

Nhận xét Mới