Tạo File Robots.TXT

Tạo File Robots.TXT 

Generate your Robots.Txt
Generate Robots.txt

Your Generated Robots.Txt

What is Robots.Txt

Tệp robots.txt hướng dẫn công cụ tìm kiếm trình thu thập thông tin họ có thể truy cập vào những URL nào trên trang web của bạn. Điều này chủ yếu nhằm mục đích ngăn chặn trang web của bạn không bị quá tải với các yêu cầu; nó không phải là một chiến lược cho giữ một trang web ngoài chỉ mục của Google. Chặn lập chỉ mục với noindex hoặc bảo vệ bằng mật khẩu một trang để ngăn trang đó khỏi kết quả tìm kiếm của Google.

TXT rôbốt tùy chỉnh trong Blogger là gì?

Custom Robots.Txt là một tệp văn bản phía máy chủ có thể được tùy chỉnh cho các bot của công cụ tìm kiếm. Nó ngụ ý rằng bạn có thể ngăn chặn các chương trình công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu các thư mục nhất định, các trang web hoặc kết nối blog.

Xem cách thêm tệp txt này vào blogger website

Robots Txt for blogger Robots Txt for blogger

Why Disallow: /search ?

Trong tệp txt rô bốt này, chúng tôi không cho phép tìm kiếm, điều đó có nghĩa là trình thu thập thông tin sẽ không lập chỉ mục các cụm từ tìm kiếm trên trang web của chúng tôi. Cụm từ tìm kiếm có nghĩa là khi người dùng tìm kiếm một số truy vấn trong hộp tìm kiếm trang web của bạn, bạn có thể thấy hộp tìm kiếm của chúng tôi ở trên cùng bên phải góc.

Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Nhận xét Mới