Mã Hóa MD5

Nhập nội dung cần mã hóa và bấm "Mã hóa"

khi mã hóa MD5 thì sẽ không thể nào mã hóa ngược lại được. và hiện nay việc mã hóa dạng này đang ít sử dụng lại, tuy nhiên nó có tính bảo mật rất cao vì chỉ có đầu vào và không có đầu ra.

mã hóa này luôn cho ra một độ dài nhất định là 32 kí tự dù bạn nhập vào là bao nhiêu kí tự đi nữa thì nó luôn cho bạn bạn một kết quả là 32 kí tự. và khi mã hóa dạng này thì các bạn hãy lưu ý trước khi mã hóa nhá.


Nội dung cần mã hóa:


Kết quả mã hóa MD5:

Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Nhận xét Mới