Làm Đẹp Mã Code

Copy mã JAVA, CSS hoặc HTML vào đây sau đó hệ thống tự động làm đẹp tại cột Output, bạn chỉ cần copy Code và sử dụng thôi nhé!

Input

Output

{fullWidth}
Design by @KiMiDev

Nhận xét Mới