GetLink OneDrive

ONEDRIVE DIRECT LINK TOOL


Chức năng chính Onedrive Direct Link Tool:

  1. Lấy Link Download File trực tiếp từ OneDrive với tốc độ tải Maxspeed.
  2. Tự động rút ngắn link download file trực tiếp đã lấy được với bitly (link không quảng cáo).

Cách Get Link Onedrive:

  • Sao chép và dán link chia sẻ file từ OneDrive vào khung Get link bao gồm http:// hoặc https://
  • Nhấp vào nút Get link để tạo được link tải file trực tiếp.
  • Nhấp vào nút Sao chép để sao chép link vào bộ nhớ tạm và chia sẻ.
  • Hoàn tất.

{fullWidth}
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Nhận xét Mới