GetLink DropBox

DROPBOX DIRECT LINK


Chức năng chính:

  1. Lấy link download file trực tiếp từ Dropbox với tốc độ tải nhanh.
  2. Tự động rút ngắn link download file trực tiếp đã lấy được với bit.ly (link không quảng cáo).

Cách sử dụng:

Sao chép và dán link chia sẻ file từ Dropbox vào khung Get link bao gồm http:// hoặc https://

Nhấp vào nút Get link để tạo được link download trực tiếp.

{fullWidth}
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Nhận xét Mới