Chuyển đổi hình ảnh sang WEBP

Chuyển đổi hình ảnh sang WEBP

Convert Image to Webp Format

Chọn một file hình ảnh bất kì

Conclusion

Đây là một công cụ chuyển đổi hình ảnh thành dạng WEBP, giúp cho các hình ảnh loading với tốc độ nhanh hơn bình thường.
Bạn chỉ cần chọn một hình ảnh và upload nó lên, ngay lập tức hình ảnh sẽ chuyển thành dạng WEBP, nhấn vào hình ảnh đã chuyển và download nó về.

©Www.kimidev.site

{fullwidth}
Design by @KiMiDev

Nhận xét Mới