Các Kiểu Dữ Liệu Trong Javascript Bài 1 ( data type on javascript)

data type on javascriptHi xin chào mọi người nha, thì mình xin chia sẽ cho mọi người 1 vài kiến thức cơ bản về các kiểu dự liệu trong javascript.

Trước khi đi vào tìm hiểu thì mình sẽ chú thích 1 vài thứ như sau nhé.

1. Trong javascript, không cần sử dụng dấu "chấm phẩy" để Kết thúc 1 câu lệnh như những ngôn ngữ khác đâu nha

2. cú phấp // là comment code, tất cả các kí tự hay code đứng sau nó trên cùng 1 dòng đều không liên quan đến luồng chạy code, và đoạn code đó cũng không được thực thi ( chạy ), nó chỉ có tác dụng vai trò như chú thích cho lập trình viên hiểu và cũng như các bạn hiểu đó là gì.
console.log('1') // in ra 1
console.log('2') // in ra 2
console.log('3') // in ra 3
 

Các Kiểu dữ Liệu Trong Javascript (boolean, null, undefined, number, BigInt, string, symbol, Object )


JavaScript có 8 kiểu dữ liệu cơ bản, trong đó, có 7 kiểu dữ liệu nguyên thủy (boolean, null, undefined, number, BigInt, string, symbol) và 1 kiểu dữ liệu dạng tham chiếu (object).

1. Number: kiểu số, dùng để thể hiện các chữ số trong toán học.


một vài ví dụ về kiểu số trong javascript là bạn có thể tham khảo nhé.

  
  3       // số nguyên
  2.187677623  // số thực
  -9.8      // số âm
  Infinity    // Dương vô cùng
  -Infinity   // Âm vô cùng
  NaN      // số không tồn tại 
  
Trong Ví dụng trên, ngoài nhưng số như số dương, số ân, số nguyên, số thực, chúng ta cần để í tới một vài số đặc biệt như sau. 

a: Infinity: dương vô cùng, luôn lớn nhất
b: -Infinity : âm vô cùng, luôn luôn nhỏ nhất
c: NaN: số không tồn tại, ví dụ như một phép chia mà chia cho 0 chúng ta sẽ ra được số NaN

2. String: kiểu chuỗi, là kiểu dùng để thể hiện một văn bản


Các chuỗi phải được nằm trong cặp dấu: "", '' hoặt là ``

Một vài ví dụ cụ thể bạn sẽ hiểu hơn về kiểu chuỗi nhé,. 

  
  ""       // chuỗi rỗng là chuỗi không chứa gì bên trong cả
  "a"      // chuỗi có chứa 1 kí tự
  "kimidev"      // Chuỗi chứa nhiều kí tự
  "1"         // chuỗi có chứa kí tự 1
  "console.log()"   // Chuỗi có chứa từ console.log()
  "''"      // chuỗi có chứa dấu ''
  `'""'`     // chuỗi có chứa 2 cặp dấu '""'
  


Bất kể là gì thì khi được đặt trong dấu  "" hoặc '' hoặc `` đầu sẽ được coi là chuỗi

3. Boolean: Kiểu logic đúng sai ( true và false )


thực chất gọi boolean cho đúng vậy thôi, chứ nó chỉ có 2 cái giá trị, true và false, boolean là gọi chung cho cả 2 cái thứ ấy thui nhé. 

kiểu dữ liệu này dùng để thể hiện tính đúng sai, tương đương với true và false, nó được dùng nhiều trong các bài toán thể hiện tính đúng hoăc là sai. 

Ví dụ nhỏ: khi  hiện tại bạn đang chơi game và lúc này mẹ bạn gank bạn thì  và không cho bạn chơi thì lúc này là true, còn nếu tương lai bạn nghĩ bạn chơi game sẽ không bị gank thì là false. 

Hoặt là 

  
  1 + 1 = 3    // nghe là thấy sai sai rùi đó :))) False
  1 + 1 = 2   // True. chả lẻ 1 + 1 = bằng 3 à ??
  


OKii và các kiểu dữ liệu còn lại thì chúng ta sẽ học ở bài sau, áp dũng thêm bài tập thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. 
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới