Tự động thêm ALT Và TITLE hình ảnh cho Blogspot

chào tất cả mọi người nhá, nay thì mình xin chia sẽ cho mọi người một cái tip giúp cho website của chúng ta seo hình ảnh tốt hơn trên blogs nhé. 

Tự động thêm ALT Và TITLE hình ảnh cho Blogspot


khi các bạn viết một bài viết trên blogs thì chúng ta hay quên thêm các thuộc tính này cho hình ảnh: ATLTITLE, việc này làm cho blogs của chúng ta bị ảnh hưởng seo về hình ảnh rất là nhiều.


Alt là gì ? Có thêm Alt không?

Thuộc tính Alt là thay thế, có khả năng thay thế. Thuật ngữ này được sử dụng để đánh dấu và thể hiện các văn bản hoặc siêu văn bản mô tả thay thế cho một phần tử nào đó trên trang mà các con bot hoặc người dùng không thể đọc được nội dung cụ thể như các hình ảnh, các đoạn java script,…

Các bạn không nên bỏ thẻ ALT của ảnh khi viết  bài, việc đó sẽ làm hình ảnh sẽ được google đề xuất lên google tìm kiếm hình ảnh ( còn gọi là SEO hình ảnh) 

Việc thêm ALT và TITLE cho hình ảnh và việc này cũng có cách đơn giản hơn bằng việc sử dụng auto bằng đoạn Javascript đơn giản sau.
các bạn hãy thêm đoạn js bên dưới vào phía trên của thẻ </body>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
$('img').each(function(){
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src')
$img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
$('img').each(function(){
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src')
$img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var scrollTimer = null;
$(window).scroll(function() {
var viewportHeight = $(this).height(),
scrollbarHeight = viewportHeight / $(document).height() * viewportHeight,
progress = $(this).scrollTop() / ($(document).height() – viewportHeight),
distance = progress * (viewportHeight – scrollbarHeight) + scrollbarHeight / 2 – $('#scroll').height() / 2;
$('#scroll')
.css('top', distance)
.text(' (' + Math.round(progress * 100) + '%)')
.fadeIn(100);
if (scrollTimer !== null) {
clearTimeout(scrollTimer);
}
scrollTimer = setTimeout(function() {
$('#scroll').fadeOut();
}, 1500);
});
//]]>
</script>
Sau đó lưu mẫu lại và kiểm tra thành quả nhé.

Đoạn Javascript trên sẽ tự động thêm thẻ Alt và Title cho tất cả các hình ảnh trong Blog, kể cả những hình ảnh đã được post trước đó nhé.

Nếu như có thắc mắc gì thì anh em hãy comment cho mình biết nhé. Chúc anh em thành công nhe. 
© Powered by kimidev
Design by @KiMiDev

1 Nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới